Citi Dyrektor Biura Metodyki Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym in Warsaw, Poland

 • Primary Location: Poland,Mazowieckie,Warsaw

 • Education: Bachelor's Degree

 • Job Function: Risk Management

 • Schedule: Full-time

 • Shift: Day Job

 • Employee Status: Regular

 • Travel Time: No

 • Job ID: 17056026

Description

 1. nadzór nad działalnością Biura i jego pracownikami;

 2. wspieranie Dyrektora Departamentu oraz Kierownictwa Wyższego szczebla w zarządzaniu istotnymi aspektami ryzyka operacyjnego poprzez przygotowywanie szczegółowej, aktualnej i spójnej informacji zarządczej prezentowanej na właściwych Komisjach i Komitetach BHW;

 3. tworzenie, implementowanie oraz udoskonalanie stosowanych w Banku narzędzi zarządzania ryzykiem operacyjnym;

 4. udoskonalanie technik zarządzania ryzykiem operacyjnym celem szybszej identyfikacji i ograniczania ryzyk istotnych;

 5. implementacja wymogów regulacyjnych z zakresu zarządzania ryzykiem operacyjnym;

 6. całościowa poprawa jakości procesu samooceny ryzyka i kontroli (MCA);

 7. nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej w Banku, za elementy w kompetencjach Sektora Zarządzania Ryzykiem i wytyczne dla 1-szej linii obrony.

 8. ścisła współpraca z pozostałymi pracownikami Departamentu w procesie identyfikacji ryzyka i sporządzania informacji zarządczej;

 9. podejmowanie inicjatyw mających na celu stałe podnoszenie świadomości ryzyka operacyjnego wśród pracowników Banku.

Qualifications

• Min. 5-letnie doświadczenie w wykonywaniu niezależnych funkcji kontrolnych,

• Bardzo dobra znajomość regulacji związanych z wykonywanymi zadaniami,

• Bardzo dobra znajomość struktury organizacyjnej Banku oraz produktów Banków.

• Bardzo dobra znajomość nt. procesów i narzędzi zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz zarządzania kapitałowego w zakresie ryzyka operacyjnego

• Dobra znajomość systemów informatycznych używanych do wykonywania zleconych zadań, w tym dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office, w tym Power Point / Visio

• Biegła znajomość języka angielskiego,

• Preferowana certyfikacja w Zarządzaniu Projektami.

• Wykształcenie wyższe,

• Doświadczenie w pracy w instytucji finansowej, w szczególności w jednostkach odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i/lub jednostkach kontrolnych

Oferujemy:

• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

• Bogaty pakiet socjalny (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie)

• Możliwość zdobycia doświadczenia w nowoczesnej organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku

• Możliwość rozwoju w strukturach firmy

• Możliwość uczestnictwa w ciekawych projektach